สารประกอบคลอรีน 90%
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot

dot
bulletรายการสั่งซื้อสินค้าของท่าน
bulletวิธีการสั่งซื้อสินค้า
bulletYouTube
bulletศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
สมาชิกออนไลน์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot


Y


POOLCIDE 90% (ชนิดผง,ชนิดเม็ดและชนิดก้อน) article

พูลไซด์ 90% (คลอรีนชนิดเม็ด,ชนิดผงและชนิดก้อน) 

สารประกอบคลอรีน 90% ชนิดเม็ด,ชนิดผง และชนิดก้อน

 

 Poolside is trichlor oisocyanuric acid 90% which is the strongest                                  Keep   away  from   heat  sources,        sun  light  and  rain.

dry chlorinated compound.  It is the most effective disinfectant as  it                                Handling   : Wear eye  protection,  gloves  and   protective  provide longer contact time of chlorine in water.There is no  residue                                             clothing when using. Add material only to water. Use only

when it dissolve in water. And it is totally biodegradable so it is very                                 a clean,  dry  utensil  made  of  metal  or plastic each  time

safe for environment.   It is a dry,  white,  free flow  product  with  a                                material  is  taken  from  container.     Wash   hands  after

strong chlorine odor.                                                                                                           handing.     Fire  may  result  if  contaminated  with  acids,

 Poolcide is an excellent, highly concentrated source of  available                                 alkalies,       or  easily  combustible  material   such  as  oil,

chlorine  for disinfecting ,    sanitizing  and  cleaning.        It  may  be                                kerosene,paint product  and most other organic materials.

compounded for use in dry bleaches scouring  powders and  dry mix                                                                       SAFETY  DATA

sanitizers and cleaners for industrial  and institutional  applications.                                 Fire       :     Use  carbon  dioxide  or dry  chemicals  as  an

It  is  popularly  used  in swimming pool  and  water treatment.                                         extinguisher.   Fire  fighters   must  wear NIOSH / MSHA- Specifications and general datas                                                                              approved,   pressure - demand   self - contained  breathing

Appearance                                                                       White powder                           apparatus and flood the area with large quantity of water.

Molecular mass                                                                              232.47                                Eye or skin contact :  Flush with pleanty of water for at

Available chlorine (by w.t.)                                                     90% Min                             least 15 minutes,   while  removing  contaminated  clothing

H2O                                                                                          0.3% Max                           and shoes, for eye contact, get immediate medical attention.

Solubility (At 20C g/100 ml   H2O)                                                   1.2                              if   skin  irritation occurs,  get  medical  attention.

PH, 1% Solution                                                                          2.7 - 3.8                           Inhalation  : Remove to fresh air.   If signs of irritation or

Biodegradability                                                                              Good                                 discomfort occur,take immediately toahospital orphysician.

Packing        :     50  Kg   net  in  plastic drum  with  PE  liner  inside.                                Swallowing :  If conscious, drink large quantities of water

Application  :     Cleaning ,  bleaching ,  disinfecting  and  sanitizing.                                 and any common cooking (vegetable) oil,  if  available.   Do

Storage        : Keep in original packing in a cool, dry, well-ventilated                                 not induce vomiting.    Take  immediately  to  a hospital  or

area.   Keep container closed tightly when  not in use.  Don't store in                                physician .       If   unconscious,   or  in convulsions,      take

area where formulation is done or near other oxidizing give product                                  immediately  to a  hospital.       Do  not  attempt  to  induce

reducing agents, organic compound, flammable liquids, strong acids,                                 vomiting or anyting  by month  to  an unconscious  person.

strong alkalies and combustibles.             In   details,   read  the current  material  safety  data  shee

 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับสระว่ายน้ำ

POOLCIDE - 12 article
บาลานซ์ เอ็ม article
POOLCIDE - 113
POOLCIDE- 109 article
POOLCIDE - 105 article
POOLCIDE 107 article
CHLORINE - 90 articleบริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นนิเนียริ่ง จำกัด
51/7 หมู่ 9 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2966-6001-4, 0-2527-4524 โทรสาร. 0-2966-6005, 0-2526-5124
www.bestchoice.co.th