ผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับระบบน้ำหล่อเย็น
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot

dot
bulletรายการสั่งซื้อสินค้าของท่าน
bulletวิธีการสั่งซื้อสินค้า
bulletYouTube
bulletศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
สมาชิกออนไลน์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot
กิจกรรมยุค Covid-19
dot


Y


เบสท์ไซด์ 3300
วันที่ 11/11/2017   07:39:13

เบสท์ไซด์ 3300 (ผลิตภัณฑ์ ควบคุมป้องกันการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำและสาหร่ายสำหรับระบบน้ำหล่อเย็น แบบเปิด สำหรับน้ำที่มีช่วงค่า pH กว้าง และพบเชื้อลิจิโอเนลลาร์สะสมอยู่)

ประโยชน์

     เป็นผลิตภัณฑ์เคมีชนิดน้ำ ให้ประสิทธิภาพสูงในการควบคุม ป้องกันตะไคร่น้ำ สาหร่าย และแบคทีเรียลิจีโอเนลลาร์ สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำทุกชนิดได้อย่างรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดฟอง ไม่สูญเสียไปจากระบบโดยการระเหย เบสท์ไซด์ 3300 ได้รับการรับรองจาก EPA และ FOA สา่มารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ (BIiodegradable) ช่วยอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 เหมาะสำหรับใช้ในระบบหมุนเวียนน้ำหล่อเย็น, ระบบน้ำตก, บ่อน้ำพุ, และระบบน้ำหมุนเวียนอื่นๆ

วิธีการใ้ช้

      เติม เบสท์ไซด์ 3300 ลงในถาดของหอระบายความร้อนโดยตรงเป็นประจำทุกๆ สัปดาห์หรือเติมเข้าท่อน้ำเลี้ยงอย่างต่อเนื่องด้วยปั๊มเคมี

ปริมาณการใช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

      - ปริมาณการใช้ครั้งแรก (Initial Dosage) เติม เบสทไซด์ 3300 จำนวน 200-500 กรัมต่อปริมาตรน้ำหมุนเวียนในระบบ 1 ลูกบาศ์กเมตร (1,000 ลิตร)เติมทุกครั้งที่เริ่มต้นใช้หรือทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำในระบบใหม่

      - ปริมาณการใช้ประจำสัปดาห์ (Weekly Dosage) เติม เบสท์ไซด์ 3000 จำนวน 100-500 กรัมต่อปริมาตรน้ำหมุนเวียนในระบบ 1 ลูกบาศ์กเมตร (1,000 ลิตร)โดยขึ้นอยู่กับปริมาณการ Bleedoff

ข้อแนะนำการใช้งาน

       เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรทำการสลับการใช้งาน เบสท์ไซด์ รหัสอื่นๆร่วมด้วยเสมอ เพื่อป้องกันมิให้จุลินทรีย์เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านสารเคมี แนะนำควรเติม เคมี เบสท์ไซด์ 3300 อย่างต่อเนื่อง ติดต่อประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นสัปดาห์ที่ 2-4 ให้สลับเติม เบสไซด์ 3000 ทำเช่นนี้ตลอดไป

วิธีเก็บรักษา

      - เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน เปลวไฟ และแสงแดด

      - ห้าม ผสม เบสท์ไซด์ 3300 กับสารเคมีอื่นทุกชนิด

      - ปิดฝาภาชนะบรรจุทุกครั้ง ภายหลังการใช้งาน

คำเตือน

      - ห้าม รับประทานและสูดดมโดยตรง

      - ระวังอย่าให้เข้าตา สัมผัสถูกผิวหนัง และชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่ก่อนเจือจาง

      - ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเ้ท้ายาง แว่นตา และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

      - ภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้ว ควรนำไปทิ้งไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้ ห้าม ทิ้งลงในแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ ทะเล

วิธีเแก้พิษเบื้องต้น

      - หากกลืนกิน เบสท์ไซด์ 3300 ห้ามทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำหรือนม ปริมาณมากๆแล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ช่วยเหลือทันที พร้อมด้วยภาชนะบรรจุและฉลากของ เบสท์ไซด์ 3300

      - หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

      - หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำจำนวนมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออก แล้วชำระล้างร่างกาย ด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

ขนาดบรรจุ

       บรรจุ     20   กิโลกรัม/ถัง(พลาสติก)
กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับระบบหม้อไอน้ำและระบบน้ำหล่อเย็น

บีเอสซี 991 วันที่ 21/11/2017   17:20:12
เบสท์ ทรีต 1000 วันที่ 11/11/2017   07:43:46
เบสท์ไซด์ 3000 วันที่ 11/11/2017   07:40:43
ซีแอล 14 พลัส วันที่ 11/11/2017   07:37:41บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นนิเนียริ่ง จำกัด
51/7 หมู่ 9 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2966-6001-4, 0-2527-4524 โทรสาร. 0-2966-6005, 0-2526-5124
www.bestchoice.co.th