เกี่ยวกับเรา

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ..2535 โดยดำเนินธุรกิจหลักคือ นำเข้าผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านการทำความสะอาด  ผลิตภัณฑ์สำหรับสิ่งแวดล้อม  ผลิตภัณฑ์สำหรับบำบัดน้ำ  และออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำ  พร้อมทั้งจำหน่ายปั๊ม  อะไหล่และอุปกรณ์สำหรับสระว่ายน้ำ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการ โรงแรม โรงงาน  อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมทั่วไป โรงพยาบาล โรงซักรีด ภัตตาคาร เมื่อธุรกิจหลักมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเพิ่มงานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก จนปัจจุบัน สินค้าและงานบริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้ขยายตัวครอบคลุมในวงกว้างโดยมีผลิตภัณฑ์และขอบข่าย งานบริการแบ่งออกเป็นระบบที่หลากหลายมากขึ้น

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นธุรกิจหนึ่งของประเทศไทย    ทางบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ  โดยมุ่งดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนา ประสิทธิภาพและเทคโนโลยี เพื่อ สร้างกำไรที่เหมาะสม   โดยเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และงาน บริการหลังการขาย     ให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวะการแข่งขันเสรี ตลอดจนคืนกำไรสู่สังคม โดยเน้นการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานสากล