google-site-verification=4FC8TJV3qYBIk-KVuRMUDW838tifNV8w0tWkIfdwj2E googlea869943f0ad668a1.html googlea869943f0ad668a1.html

บริการรับดูแลสระว่ายน้ำ&ระบบบำบัดน้ำ

บริการรับดูแลสระว่ายน้ำ&ระบบบำบัดน้ำ รายเดือน รายปี พร้อมเคมีภัณฑ์ ได้แก่ ตักขยะ, ล้างทำความสะอาดระบบกรอง, ดูดตะกอนในสระว่ายน้ำ, ขัดตะไคร่สระว่ายน้ำประจำทุกเดือนหรือเมื่อท่านร้องขอ , ปรับค่า pH,Cl น้ำสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด, บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำโดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, รับประกันความใสและสะอาดของน้ำในสระว่ายน้ำ ,ตรวจเช็คระบบกรอง,ปั๊ม และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแจ้งให้ท่านรับทราบ, ให้ความรู้แก่พนักงานของท่านเกี่ยวข้องกับการดูแลสระว่ายน้ำ, ให้คำปรึกษาในเรื่องที่ท่านมีข้อข้องใจเกี่ยวกับระบบสระว่ายน้ำ

โทร.02-966-6001-4 ฝ่ายขาย 062-571-6230 Email : bestchoicebkk@gmail.com