google-site-verification=4FC8TJV3qYBIk-KVuRMUDW838tifNV8w0tWkIfdwj2E googlea869943f0ad668a1.html googlea869943f0ad668a1.html

POOLCIDE - 107 พูลไซด์ - 107 ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับสภาพน้ำเขียว ขุ่นขาว

รหัสสินค้า : 0505202

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

POOLCIDE - 107 พูลไซด์ - 107 ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับสภาพน้ำเขียว ขุ่นขาว


ประโยชน์

เป็นเคมีภัณฑ์สังเคราะห์ขึ้นมาเป็นพิเศษ มีขนาดของโมเลกุลใหญ่ สำหรับขจัดปัญหาและปรับสภาพตะไคร่น้ำเขียว น้ำขุ่นขาว โดยกลไกปฏิกิริยาทางเคมี คือ เพิ่มแรงดึงดูดของอนุภาคคอลลอยด์ที่เจือปนอยู่กับน้ำ เป็นลักษณะการจับตัวและการรวมตัวทำให้อนุภาคคอลลอยด์มีขนาดใหญ่ขึ้น จนเกิดการจมตัวและตกตะกอนหนาแน่นบริเวณพื้นของสระว่ายน้ำ ซึ่งสามารถขจัดออกได้โดยการใช้เครื่องดูดตะกอน ส่วนน้ำที่อยู่เหนือตะกอนจะใสเป็นประกายแวววาว เนื่องจากมีสารเพิ่มความสดใส (Brightening Agent) ผสมอยู่ อีกทั้งยังมีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Senitizing Agent) ส่งผลทำให้ลดปริมาณการใช้สารประกอบคลอรีน ค่า pH ของน้ำหลังจากการใช้จะลดลงเพียงเล็กน้อย จึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ช่วยปรับค่า pH ของน้ำ ลดกลิ่น ไม่มีพิษต่อคน สะดวกต่อการใช้ ตะกอนที่เกิดขึ้น แน่น หนัก และรวดเร็ว

วิธีการใช้

ค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) ของน้ำในสระว่ายน้ำ ก่อนเติม พูลไซด์-107® ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 7.6-8.4 เติม พูลไซด์-107® ลงในสระได้โดยตรงหรือเติมลงท่อทางดูดของปั๊มน้ำหมุนเวียน หลังจากเติมเรียบร้อยเปิดปั๊มหมุนเวียนต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 60 นาที โดยประมาณ เพื่อให้พูลไซด์-107® กระจายตัวในน้ำได้อย่างทั่วถึง หลังจากนั้นปิดปั๊มหมุนเวียนน้ำทุกตัวแล้วปล่อยทิ้งไว้ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อให้อนุภาคคอลลอยด์ตกตะกอนนอนก้นที่พื้นของสระ จึงค่อยๆ (ระมัดระวัง) ดูดตะกอนทิ้งโดยผ่านถังกรองหรือทิ้งลงท่อน้ำทิ้งโดยตรง

ปริมาณการใช้

เติมพูลไซด์-107® จำนวน 3-5 กิโลกรัมต่อปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำ 100 ลบ.ม. (100,000 ลิตร)

คำเตือน

   -ห้ามดื่มหรือรับประทาน

   -ระวังอย่าให้สัมผัสตา

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด