BSC -991 ผลิตภัณฑ์น้ำยาควบคุม ยับยั้งตะกรัน สนิมในหม้อไอน้ำ

รหัสสินค้า : 11

BSC -991 ผลิตภัณฑ์ควบคุมตะกรันและยับยั้งการกัดกร่อนสำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแบบปิด สำหรับน้ำที่มีช่วงค่า pH กว้าง และค่าความกระ้ด้างสูง ชนิดผง/น้ำ


ราคา


0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด