google-site-verification=4FC8TJV3qYBIk-KVuRMUDW838tifNV8w0tWkIfdwj2E googlea869943f0ad668a1.html googlea869943f0ad668a1.html

BEST CIDE - 3000 สำหรับน้ำที่มีช่วงค่า pH กว้าง และพบเชื้อลิจิโอเนลล่าร์สะสมอยู่

รหัสสินค้า : 13

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

เบสท์ไซด์ 3000 (ผลิตภัณฑ์ ควบคุมป้องกันการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำและสาหร่ายสำหรับระบบน้ำหล่อเย็น แบบเปิด สำหรับน้ำที่มีช่วงค่า pH กว้าง และพบเชื้อลิจิโอเนลลาร์สะสมอยู่)

ประโยชน์

    เป็นผลิตภัณฑ์เคมีชนิดน้ำ ให้ประสิทธิภาพสูงในการควบคุม ป้องกันตะไคร่น้ำและสาหร่าย ขจัดการก่อตัวของ Biodilm ที่เป็นแหล่งอาศัยของเชื้อแบคทีเรียลิจีโอเนลลาร์ สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำทุกชนิดได้อย่างรวดเร็ว ใช้ได้ดีกับน้ำที่มีช่วงค่า pH กว้าง ไม่ก่อให้เกิดฟอง ละลายได้ดีในน้ำ สา่มารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ (BIiodegradable) ช่วยอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 เหมาะสำหรับใช้ในระบบหมุนเวียนน้ำหล่อเย็น, ระบบน้ำตก, บ่อน้ำพุ, และระบบน้ำหมุนเวียนอื่นๆ

วิธีการใช้

     เติม เบสท์ไซด์ 3000 ลงในถาดของหอระบายความร้อนโดยตรงเป็นประจำทุกๆสัปดาห์หรือเติมเข้าท่อน้ำเลี้ยงอย่างต่อเนื่องด้วยปั๊มเคมี

ปริมาณการใช้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

     - ปริมาณการใช้ครั้งแรก (Initial Dosage) เติม เบสทไซด์ 3000 จำนวน 200-500 กรัมต่อปริมาตรน้ำหมุนเวียนในระบบ 1 ลูกบาศ์กเมตร (1,000 ลิตร)เติมทุกครั้งที่เริ่มต้นใช้หรือทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำในระบบใหม่

     - ปริมาณการใช้ประจำสัปดาห์ (Weekly Dosage) เติม เบสท์ไซด์ 3000 จำนวน 100-500 กรัมต่อปริมาตรน้ำหมุนเวียนในระบบ 1 ลูกบาศ์กเมตร (1,000 ลิตร)โดยขึ้นอยู่กับปริมาณการ Bleedoff

ข้อแนะนำการใช้งาน

      เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรทำการสลับการใช้งาน เบสท์ไซด์ รหัสอื่นๆร่วมด้วยเสมอ เพื่อป้องกันมิให้จุลินทรีย์เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านสารเคมี แนะนำควรเติม เคมี เบสท์ไซด์ 3000 อย่างต่อเนื่อง ติดต่อประมาณ 3 สัปดาห์ ขึ้นสัปดาห์ที่ 4 ให้สลับเติม เบสไซด์ รหัสอื่นๆทำเช่นนี้ตลอดไป

วิธีเก็บรักษา

     - เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน เปลวไฟ และแสงแดด

     - ห้าม ผสม เบสท์ไซด์ 3000 กับสารเคมีอื่นทุกชนิด

     - ปิดฝาภาชนะบรรจุทุกครั้ง ภายหลังการใช้งาน

คำเตือน

     - ห้าม รับประทานและสูดดมโดยตรง

     - ระวังอย่าให้เข้าตา สัมผัสถูกผิวหนัง และชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่ก่อนเจือจาง

     - ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเ้ท้ายาง แว่นตา และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

     - ภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้ว ควรนำไปทิ้งไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้ ห้าม ทิ้งลงในแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ ทะเล

วิธีเแก้พิษเบื้องต้น

     - หากกลืนกิน เบสท์ไซด์ 3000 ห้ามทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำหรือนม ปริมาณมากๆแล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ช่วยเหลือทันที พร้อมด้วยภาชนะบรรจุและฉลากของ เบสท์ไซด์ 3000

     - หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

     - หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำจำนวนมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออก แล้วชำระล้างร่างกาย ด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

ขนาดบรรจุ

      บรรจุ    20  กิโลกรัม/ถัง(พลาสติก)


แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด