CL -14 PLUS สำหรับน้ำที่พบเชื้อลิจิโอเนลล่าร์สะสมอยู่

รหัสสินค้า : 14

ซีแอล 14 พลัส

ผลิตภัณฑ์ ควบคุมป้องกันการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำและสาหร่ายสำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแบบเปิด สำหรับน้ำที่พบเชื้อลิจิโอเนลลาร์สะสมอยู่

ราคา


0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด