google-site-verification=4FC8TJV3qYBIk-KVuRMUDW838tifNV8w0tWkIfdwj2E googlea869943f0ad668a1.html googlea869943f0ad668a1.html

SOOT SIDE ซูด ไซด์ ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างคราบไขมัน ล้างปล่องดูดควัน

รหัสสินค้า : 42

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

คุณสมบัติทั่วไป

ซูดไซด์ เป็นน้ำยาเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ใช้สำหรับล้างคราบไขมัน,คราบที่เกิดจากการประกอบอาหาร หรือคราบน้ำมันทั่วไปตามพื้น ผนัง,กระโจม,ปล่องควัน,พัดลมดูดอากาศ

คุณสมบัติ

มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดคราบไขมัน

สามารถใช้ได้กับน้ำทุกสภาพ ใช้ง่ายสะดวก ประหยัดเวลาในการทำความสะอาด


วิธีการใช้งาน

ใช้ผสมน้ำ 1:5-1:20 ตามความสภาพของความสกปรก

คราบสกปรกธรรมดาใช้เคมี 1:20 ส่วน

คราบสกปรกมากใช้เคมี 1:5 ส่วน เมื่อคราบสกปรกหลุดออกแล้ว ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

ควรเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน และเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด