google-site-verification=4FC8TJV3qYBIk-KVuRMUDW838tifNV8w0tWkIfdwj2E googlea869943f0ad668a1.html googlea869943f0ad668a1.html

HOT OIL ฮอทออยล์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันอุ่นอาหาร ชั้นมาตรฐาน 1

รหัสสินค้า : 44

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

ฮอทออยล์ เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันอุ่นอาหาร ชั้นมาตรฐาน 1 ให้ความร้อนสูงในการอุ่นอาหาร ปราศจากกลิ่น  ไม่มีเขม่า สะเก็ดไฟ ควันและการปะทุ ระหว่างเผาไหม้ จุดวาบไฟมากกว่า 90 องศาเซลเซียส ฮอทออยล์ ไม่เป็นวัสดุไวไฟ มีความปลอดภัยต่อการจัดเก็บและใช้งาน จุดติดไฟได้โดยผ่านไส้ตัวนำ ระยะเวลาเผาไหม้นาน ไม่มีกากหลงเหลือ ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อดวงตา ไม่มีสารที่เป็นพิษเป็นองค์ประกอบ  ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ  (Biodegradable)


แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด