WIN วิน ผลิตภัณฑ์ผงขจัดคราบฝังแน่นบนภาชนะ

รหัสสินค้า : 53

วิน เป็นผลิตภัณฑ์ผงเคมี ขจัด สลาย คราบชา กาแฟ สีอาหาร ที่เกาะติดฝังแน่นบนภาชนะอุปกรณ์ ถ้วย จาน ชาม กากาแฟ ที่ทำมาจากวัสดุ เช่น พลาสติก เมลามีน กระเบื้องเซรามิค โลหะเคลือบเงิน สเตนเลส อะลูมิเนียม ช่วยทำให้ผิวมีความใสเป็นประกายมันวาว ถูกสุขอนามัย เนื่องจากองค์ประกอบของเคมีที่ใช้เป็นเคมีที่ใช้สัมผัสอาหารโดยตรง ( Food Grade ) ไร้ซึ่งสารเคมีตกค้าง สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ ( Biodegradable ) ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อพนังงานผู้สัมผัส

ราคา


0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด