NEO BUILD นีโอ บิวด์ ผลิตภัณฑ์ด่างเสริมการซัก สูตรพิเศษ

รหัสสินค้า : 92

เป็นผลิตภัณฑ์ด่างเสริมการซัก เสริมด่าง สูตรเข้มข้น ชนิดน้ำช่วยเสริมการซักให้มีพลังเต็มประสิทธิภาพ ไม่มีส่วนผสมของ ฟอสเฟอรัส สามารถขจัดคราบสิ่งสกปรกน้ำมันและไขมัน ได้อย่างสะอาดล้ำลึกถึงใยผ้า รักษา ถนอมแพรพรรณ สีสัน และผ้ามิให้เสื่อมคุณภาพเร็ว ใช้ได้ดีกับผ้าทุกชนิด ทั้งผ้าสีและผ้าขาว ใช้ได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ ( Biodegradable ) ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา


0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด