Ethanox Plus

รหัสสินค้า : 02

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

(Alcohol Spray) สำหรับฆ่าเชื้อ มี Alcohol 75% ใช้ทำความสะอาดผิวหนัง และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องล้างออก

สเปรย์แอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ 75% สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 Alcohol

Spray เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ แอลกอฮอล์ล้างมือ