ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท เบสท์ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม กราบแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดีและอาลัยยิ่ง